Ceride-i mülkiye yayın organı çalışmaları başlamıştır. Tamamlandığında yayına geçecektir.