Danışmanlık

 • Proje Değerleme ve Finansmanı
  • Finansal ve ekonomik fizibilitenin değerlendirilmesi,
  • Projenin finanse edilebilirliğinin tespiti,
  • Finansman kaynakları ile irtibata geçilmesi,
  • Finansman pazarlıklarının sürdürülmesi ve finansmanın sonuçlandırılması.
 • Şirketlerin Kaynak İhtiyaçları
  • Mali yeniden yapılandırma çalışmaları ve Banka görüşmelerini yürütme,
  • Bankalara ve diğer kaynaklara sunumlar,
  • Hisse senetlerinin halka arzı öncesi danışmanlık,
  • Sabit getirili menkul kıymet ihraçlarına hazırlık,
  • Diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı konusunda danışmanlık,
 • Şirket Birleşme, Satış ve Satın Almaları
  • Ortaklık, satın alma veya satış için gerekli dokümanların hazırlanması,
  • Uygun aday profilinin tespit edilmesi ve ortak adaylarıyla temas kurulması,
  • Alıcı tarafında satın alınacak hedef şirketlere yaklaşılması ve hedef şirketlerin değerlendirilmesi,
 • Bütçe ve Yönetim Raporlarının Hazırlanması ve Risk Yönetimi
  • Mevcut Durum Analizi,
  • Bütçe organizasyonunun oluşturulması,
  • Bütçe Komitesinin Oluşturulması,
  • Bütçe Yöneticisi ve Kadro oluşumu,
  • Hesap planının gözden geçirilmesi,
  • Gider merkezlerinin tespit edilmesi,
  • Bütçe Aşamaları Takvim oluşumu,
  • Bütçe Sisteminin Kurulması,
 • Şirket ve Marka Değerleme
  • Hisse senedi ve şirket değerleme çalışmaları,
  • Marka Değerleme,
 • Halka Arzlar
  • Esas sözleşme değişikliği,
  • SPK & BİST dokümantasyonu ve başvuruları,
  • Reklam & Piar faaliyetlerinin koordinasyonu,
  • Yurtdışı satış organizasyonu,
  • Satış konsorsiyumu oluşturulması,
  • Hedeflenen yatırımcı kitlesine ulaşılarak arzın tamamlanması.
 • Diğer Kurumsal Finansman Hizmetleri
  • Yatırım fizibilite raporlarının hazırlanması,
  • Finansal fizibilite çalışmaları,
  • Finansal değerlemeler,
  • Sektör ve Pazar araştırmaları,
  • Risk izleme ve yönetim raporlama sistemlerinin kurulması.

Bilgi ve İletişim İçin:    Cemalettin Sezer
                                          İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Yedek Üye
                                          imv@imv.org.tr / 0541 232 81 21
                                          www.imv.org.tr