Değişim mi? Dönüşüm mü?

Erdal Batmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Günlük yaşamımızda bu kavramları sıklıkla duyuyor ya da kullanıyoruz.

Değişim-dönüşüm. Dönüşüm, kökten değişimi anlatmakta kullanılıyor daha çok. İnsanlar, şirketler, kurumlar, demokratik kitle örgütleri süreç içerisinde değişerek dönüşürler. Hiç şüphesiz değişip dönüşmüyorlarsa yaşam gerçekliğinin dışında kalırlar.

1990 yılında kurulan ve 30 yıldır kimi dönemlerde çok etkin kimi dönemlerde sessiz bir çalışma yürüten İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı’nda yakın zamanda bir yönetim değişimi oldu.

İçinde bulunduğumuz bilişim çağında değişim ve dönüşüm hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşiyor. Bilgiye ulaşmak, bilgiyi yararlı hale getirmek ve insanlığın hizmetine sunmak bir ekip ve gönül işidir.

Geleceğin bugünden tanımlandığı ancak ne kadar yönetildiği bilinmezlikler içeriyor.  Hepimizin ortak paydası gelecek belki de çoktan geldi.

Peki biz, bu değişim-dönüşümün neresindeyiz?

Mülkiyeliler; Mülkiyeliler Birliği, Mülkiyeliler Vakfı ve İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı olmak üzere üç değerli sivil toplum kuruluşlarında önemli çalışmalar yapıyor.

İşte; İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, yönetim değişimi ile dönüşüm için önemli bir adım atmış bulunuyor.

Geçmişten gelen birikim ve deneyimi geleceğe taşımak isteyen yeni yönetim olarak, Saygın Hüseyin Ergün ve arkadaşlarının İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı’ndaki emeklerinden çok şey öğrendik.  

İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Saygın Doğan Pazarcıklı ve 276 çok değerli Mülkiyeliler tarafından 1990 yılında kurulmuştu.

Saygın Hüseyin Ergün uzun yıllar (son 20 yıl) İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış ve çok değerli projelere imza atmıştır. Son yıllarda İstanbul Kalkınma Ajansından alınan, adı Kariyerist olan Projeyle gençlerin gelecek ve kariyer planlarına çok olumlu katkılar sağlamış ve gençlerin hayatlarına dokunmuştur.

1984 ve sonrasında Mülkiyeden mezun arkadaşlardan oluşan, İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı yeni yönetimi, toplumsal konulardaki duyarlılığını, Geleceğin Gençliğin ellerinde olduğu bilinciyle hareket ederek projeler hazırlıyor.

Yeni yönetim, denetim kurullarının asıl ve yedek bütün üyeleri, kamu ve özel sektördeki uzun çalışma yıllarının birikim ve deneyimini, İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı’nın amaçlarına ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar yaparak dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Bu değişim-dönüşüm sürecinde, tüm Mülkiye topluluğunun desteğini, bekliyoruz. İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı’nın başarısı tüm Mülkiye topluluğunun başarısı olacak, Mülkiyelilik ruhunu yüceltecektir.

Erdal BATMAZ
İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı