Eğitim

 • EĞİTİM HİZMETLERİ
  • Mali Tablolar Analizi,
  • Bilanço Okuma,
  • Bütçe Planlama ve Kontrol,
  • Alternatif Finansman Yöntemleri,
  • Finans Matematiği,
  • Firma Değeri Hesaplama Yöntemleri,
  • Finansçı Olmayan Yönetici ve Firma Sahipleri İçin Finans,
  • Üst Düzey Yönetici ve Firma Sahipleri İçin Muhasebe ve Bütçe,
  • Ekonomik ve Sektörel Gelişmeler hakkında periyodik bilgilendirme toplantıları.

  Bilgi ve İletişim İçin:    Cemalettin Sezer
                                            İMV-İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Yedek Üye
                                            imv@imv.org.tr / 0541 232 81 21
                                            www.imv.org.tr