Erdal Batmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümün’den mezun oldu. Başbakanlıkta Uzman ve Müşavir olarak çalıştı. Konrad Adenauer Vakfı bursu ile DESİYAB’da görev yaptı. Emlak Bankası’nda çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu bankada son olarak Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Ayrıca, çeşitli sigorta şirketleri ve t  urizm şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1997 – 2003 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Sermaye Piyasası Kurulu’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003 yılından bu yana Şekerbank’ta Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.