Sezai Tanrıverdi

Yönetim Kurulu Üyesi

1963 yılında Samsun’da doğan Sezai Tanrıverdi, lise öğrenimini Samsun 19 Mayıs Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletmecilik Bölümü’nden lisans, 2005 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe ve Denetim Programı’ndan yüksek lisans ve 2010 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı’ndan doktora derecesi almıştır.

İş hayatına 1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 1990 yılında Hesap Uzmanı olmuştur. Buradaki görevinden 1996 yılında istifa ederek ayrılmış ve Anadolu Grubu’nda Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Anadolu Grubu şirketlerinde 1996-2008 yıllarında Mali İşler Koordinatör Yardımcısı, Mali İşler Müdürü, Mali Kontrol Müdürü, Mali İşler Direktörü, Mali İşler Koordinatörü ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 01.01.2018 tarihinde Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, hâlen bu görevi sürdürmektedir. Yanı sıra, Anadolu Grubu şirketlerinin bazılarında yönetim kurulu üyesidir.

Mülkiyeliler Birliği, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, 19 Mayıs Vakfı, Maliye Hesap Uzmanları Derneği ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği üyesi; İstanbul Mülkiyeliler Vakfı ve 19 Mayıs Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

2012-2013 öğretim yılından beri Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nde, Bahçeşehir Üniversitesi Muhasebe ve Uluslararası Raporlama Yüksek Lisans Programı’nda, İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı’nda Yrd. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.